Vibroblok Stratejileri

Ana sayfa > Sürdürülebilirlik > Vibroblok Stratejileri

Sürdürülebilirlik Taahhütleri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ana amacımız sıfır kaza hedefine ulaşmaktır. Firmamız bünyesinde çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması birinci önceliğimizdir.

Çalışma arkadaşlarımızın sağlığının ve güvenliğinin temin edilmesinin yanı sıra, operasyonlarımızda yer alan diğer paydaşların da korunması Vibroblok'un bir politikasıdır.

Vibroblok iş sağlığı ve güvenliği günleri ve çalışanlarının bu alandaki bilincini artıracak çeşitli girişimler ve aktiviteler ile sürekli olarak ilgilenip iyileştirmeler yapılmasını sağlayarak ölçmektedir.


Etik & Uyum

Vibroblok'ta sürdürülebilirliği ve operasyonel mükemmelliği, müşteri memnuniyetini gözetiriz ve bu alanlardaki başarının dürüst ve şeffaflık dahilinde etik yaklaşımla sağlanacağına inanırız. İnançlarımız ve Değerlerimiz şirket genelinde uyumluluğa bağlılığımızı destekler. Faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde, bütün çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın Davranış Kurallarını kılavuz almalarını ve tüm kanun ve yönetmeliklere uymalarını bekleriz.

Vibroblok'ta her türlü rüşvete ve yolsuzluğa toleransımız sıfırdır. Dürüst ve etik olmayan her türlü davranış yasaktır. Bu; hediye almak ve sunmak ve yerel yasalara ve düzenlemelere aykırı veya kendi politikalarımıza aykırı diğer herhangi bir hareketi içermektedir. Vibroblok çalışanlarının her durumda davranış kurallarımızda belirtilen kurallara uyması istenir.

En iyi uygulamaları bir araya getirmek ve değişen topluma uyum sağlamak amacıyla programlarımızı ve politikalarımızı dürüst, etik ve şeffaf yaklaşımımız dahilinde sürekli olarak geliştiririz.


Verimlilik & Yenilik

Üretimlerimizde, doğal kaynak kullanımını sürekli geliştiren, emisyonu ve atık üretimini azaltan temiz teknolojilerin kullanılması gerektiğine inanıyoruz.

Süreçlerimizde ve ürünlerimizde verimliliği desteklemek için yeni teknolojiler geliştirmeye ve mevcut teknolojileri iyileştirmeye yönelik AR-GE projelerine yatırım yapıyoruz.

Su kıtlığı riskinin farkında olan Vibroblok yağmur sularını toplamakta ve saha içinde toz bastırma amacıyla geri kullanmaktadır.

Alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımı ile hem atıkların değere dönüşmesini sağlıyor hem de doğal kaynak ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyoruz.


Toplumsal Destekler

Fabrikamız faaliyette bulundukları bölgelerde toplumu basit anlamda sadece iş olanakları veya okullara yapılan bağışlarla değil, ötesinde, toplumu kültürel anlamda geliştiren aktivitelerle de desteklemektedir.